Team

Leiter: PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu

Teamassistenten:

Former members:

  • Xiuxiu Lyu, Dr. -Ing
  • Shucheng Pan,Dr. -Ing
  • Yuxuan Zhang, Dr.-Ing.
  • Rongzhong Huang, Dr.-Ing.
  • Zhe Ji, Dr. -Ing
  • Jianhang Wang, Dr. -Ing
  • Yujie Zhu, Dr. -Ing
  • Massoud Rezavand, M.Sc.
  • Chi Zhang, Dr.- Ing