Team

Leiter: PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu

Teamassistenten:

Former members:

 • Xiuxiu Lyu, Dr. -Ing
 • Shucheng Pan,Dr. -Ing
 • Yuxuan Zhang, Dr.-Ing.
 • Rongzhong Huang, Dr.-Ing.
 • Zhe Ji, Dr. -Ing
 • Jianhang Wang, Dr. -Ing
 • Yujie Zhu, Dr. -Ing
 • Massoud Rezavand, M.Sc.
 • Chi Zhang, Dr.- Ing
 • Yaru Ren, B.Sc.
 • Yuan Jia, M.Sc.